Startside
Indtroduktion
Hvad vi tror
Tidsskrift
Nyhedsbrev
Historie
Musik
Billeder
Ordliste
Boghandel
I Norden
Kontakt
Kalender
Linker

SÍKANDET EFTER SHRI KRISHNA

Alla söker efter rasa, njutning, smak. Utav alla eftersträvandsvärda ting betraktas rasa som det högsta. Som personer har vi vår subjektiva existens, men rasa har Sin egen supersubjektiva existens. Han är en person. Han är akhila rasamrita murtih: all glädjes källa. Han är Krishna. Rasa är Krishna. Det finns inte någon rasa utanför Krishna. Han är källan till alla typer av rasa. Därför måste vi i enlighet med vår konstitutionella natur söka efter Krishna.

Brahma-sutra uppmanar: "Forska efter denna världs orsak. Sök!" Varifrån har allt kommit? Hur uppehålls tillvaron? Av vem? Och slutligen: Vart tar allt vägen efter döden? Svaret är Brahma, anden, det mest fundamentala planet, i vilket allt har sitt ursprung, i vilket allt uppehålls och i vilket allt slutligen träder in i.

Var kan vi finna Brahma? Brahma-sutra råder oss att söka efter den ursprungliga orsaken, den största, den alltomfattande. Men boken Shrimad Bhagavatam och Shri Chaitanya Mahaprabhu ersatte detta med krishnanusadhana: sökandet efter Shri Krishna.

Brahma-jijñasa,sökandet efter anden, kan bli nog så torrt. Det är något som endast stimulerar din intellektuella förmåga, ett jonglerande med förnuftet. Lägg det åt sidan. Börja istället sökandet efter Shri Krishna och släck ditt hjärtas törst. Rasa jijñasa, raso vai sah. De ting som kan gripas med förnuftet kan inte tillfredsställa dig. Jñana, kunskap, kan inte til fullo släcka din törst. Därför bör du ägna dig åt krishnanusadhana istället för brahma-jijñasa och alltså påbörja sökandet efter Shri Krishna.

Var kan vi då finna Krishna? Vårt verkliga behov kan endast bli tillfredsställt genom tjänst till Krishna; inte på något annat sätt. Vi önskar tillfredsställa våra hjärtans allra innersta krav. Kunskap om var vi befinner oss, eller vad som härskar över allt, är inte det mest väsentliga. Vad vi verkligen vill är att släcka törsten efter rasa, efter madhurya, sötma. Vi bör varken söka efter kunskap eller efter denna världs härskare, utan efter rasa, anandam, efter skönhet och charm.

Shri Chaitanya Mahaprabhu och boken Shrimad-bhagavatam har gett oss undervisning i vad vi ska be om, vad vi ska önska. De har lärt oss: "Om du ber, be om Krishna, inte om någonting annat." Vaishnavernas öde, ödet för de som studerar Bhagavata, och ödet för Mahaprabhus efterföljare, är beseglat i sökandet efter Krishna. Vi vill inte ha någonting förutom Krishna.

Veda uppmanar: shrinvantu vishve amritasya putrah. "O ni söner av nektar, söner av den nektarljuva oceanen; var vänliga och lyssna till mig. Ni var födda i nektar, ni var födda till att smaka nektar, och ni får inte tillåta er att bli tillfredsställda av något annat. Hur missledda ni än är för tillfället, vakna upp, res er! Sök efter denna nektar, denna tillfredsställelse." Veda säger till oss: Om! Om betyder ett självklart "javisst!" "Vad du letar efter -det finns, det är! Bli inte besviken, ge inte upp!"

Veda försakrar att objektet för vårt inre sökande existerar. Det mål efter vilket alla hjärtan längtar finns till, och din törst kommer att släckas. I enlighet med din grundläggande natur är du avsedd för detta, och du förtjänar det. Var därför inte rädd, tveka inte. Det finns redan inneboende i själva din varelse. Förbered dig därför på, att efter ditt långa sökande, erhålla den länge efterlängtade nektarn, i fullständig form och kvalitet. Vakna upp, res dig! Sök efter din lycka och du kommer sannerligen at erhålla den. Det är din födslorätt. Det är din egen själs förmögenhet. Den kan omöjligen finnas någon annanstans än inom dig.

Du har inte någon annan uppgift, inte någon annan angelägenhet, än krishnanusadhana, sökandet efter Shri Krishna - Verkligheten den Sköna.

Föredraget utgör introduktionen til boken 'Sökandet efter Shri Krishna- Vekligheten den Sköna', översatt till svenska i 1987.

-

Denne tekst er indkluderet i en indtroduktion til Krishna troen. Indtroduktionen indkluderer dessuden:
- ┼ fremsi Shri Krishnas navn NORSK av Shrila Govinda Maharaja.
- Bhagavata-talan SVENSK av Shrila Bhakti Vinoda Thakura. 
Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare
Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare

Hare Krishna-samfundet Shri Chaitanya Saraswat Math
Online siden 1997 - http://dansk.scsmath.org