Startside
Indtroduktion
Hvad vi tror
Tidsskrift
Nyhedsbrev
Historie
Musik
Billeder
Ordliste
Boghandel
I Norden
Kontakt
Kalender
Linker

LAD OS ALTID MINDES
Af Shrila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakura
Grundlægger-acharya af Shri Gaudiya Math
(oversat til norsk)

 
Shri Krishna Chaitanyadeva er den høyeste læremester for alle denne verdens lærere, og den som i fullkommenhet besitter den høyeste intelligens. Vår eneste oppgave bør være å ustanselig gjenta de ord om å rense hjertets speil som han fremfører i sin åttefoldige lære, Shikshastakam.

Vi er kun budbringere for det hellige Ordet. Vi skal aldri, på noen som helst måte, unnlate å vise alle verdens mennesker all den imøtekommenhet og ære som er dem verdig. Vi må bønnfalle alle om å velsigne oss med tilbøyelighet til å tjene Krishna.

Vi kommer til å møte mange mennesker her i verden med et utall forskjellige karaktertrekk: vennlighet så vel som fiendtlighet imot Krishnas tjeneste. Men vi må allikevel aldri miste iveren i vår kjærlige tjeneste til våre hjerters herre, og vi må vise respekt for alle mennesker, slik som det sømmer seg.

I vårt møte med ulike slags mennesker over hele verden vil vi, som i vår handelsveske er utstyrt med budskapet om Hari, få god mulighet til å se mange ulike syn, vi vil få høre mye, og det vil være mulig for oss å få mye godt ut av det vi opplever. Måtte vi aldri glemme at alle denne verdens levende vesener dypest sett står under beskyttelse av Shri Gurus lotusliknende føtter slik at de kan hjelpe til med å utbre hans tjeneste. Måtte vi alltid minnes at selv store personligheter må være beredt til å vente med den største iver dersom de ønsker å motta et støvkorn fra Shri Guru's lotusliknende føtter; i motsatt fall er selv de kun en hildring skapt av den villedende kraften for å ødelegge oss.

Jeg ønsker å minne de av mine venner som reiser videre til Vesten for der å forkynne Shri Chaitanyas ord, om min mester Shri Rupa's to læresetninger:

“Den uavlatelige anstrengelsen for å utvikle sitt forhold til Krishna som utføres at et menneske som er fritt for ethvert bånd til det jordiske, men som allikevel gledes over denne verdens levende vesener – vel vitende om deres eierskap og i tråd med sitt eget endemål – kalles rett forsakelse.”

“Å fornekte de levende vesener som står Herren Hari nær, med henvisning til deres jordiske natur, kalles forsakelse av liten virkelig verdi.”
 
Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare
Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare

Hare Krishna-samfundet Shri Chaitanya Saraswat Math
Online siden 1997 - http://dansk.scsmath.org