Startside
Indtroduktion
Hvad vi tror
Tidsskrift
Nyhedsbrev
Historie
Musik
Billeder
Ordliste
Boghandel
I Norden
Kontakt
Kalender
Linker

GITA-MAHATMYA: LOVSANG TIL BHAGAVAD-GITA (oversat til norsk)

 

gita shastram idam punyam
yah pathet prayatah puman
vishnoh padam avapnoti
bhaya shokadi varjitah
 
1. Den som med et målrettet sinn i hengivenhet fremsier den hellige Bhagavad-gita, som skjenker alt godt, vil komme frem til en hellig sfære lik Vaikuntha, Herren Vishnu's hellige bosted som er uplettet av vår verdens frykt, sorg og elendighet.

gitadhyayana-shilasya
pranayama parasasya cha
naiva santi hi papani
purva janma kritani cha
 
2. Det menneske som utøver selv-kontroll og som seriøst studerer den hellige Gita'en, er fullstendig renset for all synd både fra dette og tidligere liv siden alle hans syndige gjerninger har blitt brent til aske.
 
malanir mochanam pumsam
jala-snanam dine dine
sakrid-gitambhasi snanam
samsara-mala-nashanam
 
3. Mens man må bade daglig for å holde legemet rent, forsvinner all smertegivende materiell urenhet dersom man en enkelt gang bader i Bhagavad-Gita's hellige vann. All urenhet forsvinner altså dersom man en enkelt gang leser Gita'en med hengivenhet.
 
gita sugita kartavya
kim anyaih shastra vistaraih
ya svayam padmanabhasya
mukha-padmad vinihsrita
 
4. Man bør alltid, og på en vakker og hengiven måte, fremsi denne Gita'en, den hellige sangen som har sin kilde i den høyeste herre Shri Krishna's lotusliknende munn. Hvilken nytte er det vel i å studere mange andre skrifter?
 
bharatamrita sarvasvam
vishnor vaktrad-vinihsritam
gita-gangodakam pitva
punar janma na vidyate
 
5. Ved å drikke Gita'ens Ganges-liknende vann, som er den hellige essensen av Mahabharata slik den strømmer ut fra Vishnu's lotusliknende munn, er man sikret mot gjentatt fødsel i den materielle verden. Ved å fremsi Gita'en med hengivenhet opphører altså sirkelen av fødsel og død.
 
sarvopanishado gavo
dogdha gopala-nandanah
partho vatsah sudhir bhokta
dugdham gitamritam mahat
 
6. De hellige upanishade-skriftene er som en ku melket av Krishna, kong Nandana's sønn. Arjuna er dens kalv, og den nektariske Gita'en er melken som nytes av de opphøyede, Guds-sentrerte hengivne.
 
ekam shastram devaki-putra-gitam
eko devo devaki-putra eva
eko mantras tasya namani yani
karmapy ekam tasya devasya seva

7. Det behøves kun en hellig skrift, den guddommelige Gita'en sunget av Devaki's sønn. Og det behøves kun en mester, Krishna, kun ett mantra, hans hellige Navn, og kun en plikt, nemlig å tjene Shri Krishna i hengivenhet. 
 
Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare
Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare

Hare Krishna-samfundet Shri Chaitanya Saraswat Math
Online siden 1997 - http://dansk.scsmath.org